10 sjove jungle facts

1.  Jungler er overgroet med vilde planter og blomster samt ukrudt og masser af vegetation og tæt skov.

2. Jungler og regnskove er tæt på ens, men mens regnskove er fyldt med tykke høje træer, der blokerer for næsten alt lys, så tillader jungler mere lys, da det mere er et tætbevokset område. Det gør det lettere for planter at vokse.

3. Den ekstra lys i junglen kontra regnskoven, skaber meget tætte områder af planter og vegetation, og det kan være ekstremt svært at navigere rundt, samt det vrimler med krybdyr og andet godt i krættet.

4. Jungler omringer som regel regnskovene

5. Jungler er hjemsted for en bred vifte af planter og dyr, samt krybdyr.

6. Over halvdelen af klodens arter lever i et jungle/regnskovs miljø

7. Jungler er normalt meget varme steder, med rigtig meget nedbør, så klimaet er fugtigt, perfekte forhold for dyr og planter til at gro og forplante sig.

8. Ordet “jungle” stammer fra et sanskrit ord, der betyder “udyrket jord”

9. Tarzan er en berømt fiktiv karakter, som er optaget af menneskeaber i afrikanske jungler.

10. Mens Løver har fået tilegnet navnet “King of the jungles” Så lever Løver altså ikke i jungler og regnskove, men på den afrikanske savanne. Det er derimod Tigeren der lever i jungler og regnskove.